Podmienky členstva v PreSpánok klube

Podmienky členstva v klube spoločnosti PreSpanok s.r.o., so sídlom Nové Záhrady I 13/A, 821 05  Bratislava, IČO 46 083 502.

Členstvo vo vernostnom klube PreSpánok a všetky výhody a benefity v rámci tohto klubu sa riadia nasledujúcimi podmienkami. Súhlas s podmienkami udelujete vyplnením a podpisom do prihlasovacieho formuláru do vernostného klubu.

Klub PreSpánok je určený iba pre fyzické osoby staršie ako 18 rokov (s doručovacou adresou na území SR).

Výhody a podmienky pre členov klubu PreSpánok:

• máte zľavy na vybraný sortiment tovaru, ktorý je ponúkaný iba členom klubu

• máte možnosť získať benefity pri návštevách všetkych predajní spoločnosti PreSpánok SE

• možnosť komunikácie so spoločnosťou PreSpánok pomocou klubového portálu klub.prespanok.sk, kde môžete nastaviť spôsob komunikácie ohľadom noviniek a akčných produktov pre skvalitnenie vášho spánku

• máte prístup ku vzdelávaciemu programu o zdravom spaní, ktorého obsah je zverejňovaný na stránkach klubu (klub.prespanok.sk).

• máte právo na informácie o tom, aké údaje o vás evidujeme - stačí napísať otázku na email [email protected]

Ak sa chcete stať členom klubu PreSpánok, musíte:

• úplne a pravdivo vyplniť údaje v registračnom formulári klubu (priamo na akéjkoľvek predajni spoločnosti PreSpánok či online webe (klub.prespanok.sk) a vyplnenú ju odoslať prostredníctvom webového portálu na adrese klub.prespanok.sk. Členstvo v klube vzniká dňom úspešným dokončením registrácie.

Spoločnosť PreSpanok s.r.o.:

• si vyhradzuje právo stanoviť výrobky a služby, ktoré budú dostupné pre členov klubu, ako aj dobu trvania a mieru zľavy, ktorú poskytne.

• si vyhradzuje právo Podmienky členstva v klube kedykoľvek jednostranne zmeniť. O zmene podmienok členstva budú členovia informovaní na webe.

• je oprávnená ukončiť členstvo v klube členovi, ktorý nepravdivo uviedol svoje údaje na prihláške do klubu

Členstvo v klube zaniká

• dňom doručenia oznámenia o ukončení členstva zo strany spoločnosti PreSpanok s.r.o., pokiaľ člen úmyselne uviedol nesprávne údaje v prihláške, alebo zneužil výhod, ktoré mu klub poskytuje alebo sa dopustil iného jednania v rozpore s týmito podmienkami,

• dňom doručenia oznámenia o ukončení členstva zo strany člena klubu,

• dňom doručenia oznámenia člena klubu, že odníma súhlas so spracovaním osobných údajov, uplatnil právo na výmaz svojich osobných údajov či prejavil vôľu nebyť spoločnosťou akokoľvek kontaktovaný, či iné obdobné ozámenie.

• členstvo v klube môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním emailu na [email protected] - členstvo bude zrušené do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti.

Tieto podmienky sú platné a účinné od 1.1.2018